Overzicht

Kernwaarden vs. positionering

Strategie Employer Branding
Afbeelding

Het verschil tussen kernwaarden en positioneringswaarden? Terwijl kernwaarden heel vaak intern hun oorsprong vinden, zijn positioneringswaarden gecreëerd om naar buiten te treden.

Externe boodschap

Positioneringswaarden zijn die waarden die men bewust kiest om een positie op de markt in te nemen. Een positie die uniek en onderscheidend is, zodat de consument weet waarvoor een bedrijf staat.

Intern én extern bij rekrutering

Kernwaarden vinden intern hun oorsprong, bij rekrutering worden deze extern gecommuniceerd. Zo kan er gericht gezocht worden naar personeel dat zich kan vereenzelvigen met de kernwaarden.

Relatie kernwaarden en positioneringswaarden

De positioneringswaarden zijn dikwijls de externe, commerciëlere vertaling van de kernwaarden. Ze moeten dus altijd op elkaar aansluiten of elkaar aanvullen en zeker geen contradictie zijn. In de zorgsector of andere diensten gericht op de medemens liggen positioneringswaarden en kernwaarden dicht bij elkaar. Bij een product is dit minder het geval. Een balpen kan moeilijk respectvol zijn :).

Ik wil gecontacteerd worden

BV Admiraal - Proud Mary
Sint Petrus en Paulusstraat 61
Roeselare
051 80 77 90

schrijf je in op onze nieuwsbrief

Je vindt ons hier

BV Admiraal - Proud Mary
Sint Petrus en Paulusstraat 61
Roeselare
051 80 77 90
tina@proudmary.be

BE 0838.936.766
IBAN BE89 0016 5020 1685
BIC GEBA BE BB